Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. augusztus 12.

2011. augusztus 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. augusztus 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval csökkent, 177,5 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 336,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval, 858,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,6 milliárd euróval csökkent, 53,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 98,3 milliárd euróval 393,3 milliárd euróra emelkedett. 2011. augusztus 10-én, szerdán lejárt egy 172,0 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 157,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 67,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 75,8 milliárd euro értékben. Szintén 2011. augusztus 10-én, szerdán 74,0 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2011. augusztus 11-én, csütörtökön lejárt egy 49,8 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet hozzávetőleg hathónapos futamideje.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 80,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 134,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 22,0 milliárd euróval 155,7 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás áll. Így a 2011. augusztus 12-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 96,0 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,7 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 127,0 milliárd euróval 286,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 363 250 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 215 946 −585
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 75 909 19
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 037 −604
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 772 1 267
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 525 −2 613
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 525 −2 613
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 548 052 42 927
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 157 073 −14 948
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 390 830 57 755
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 6 6
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 143 113
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 52 528 1 668
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 491 930 22 144
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 155 694 22 000
7.2 Egyéb értékpapírok 336 236 144
8 Euróban denominált államadósság 33 944 0
9 Egyéb eszközök 320 079 3 930
Eszközök összesen 2 073 026 68 736
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 858 176 613
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 441 489 71 642
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 286 783 126 969
2.2 Betéti rendelkezésre állás 80 214 −54 610
2.3 Lekötött betétek 74 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 492 −717
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 886 −2 592
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 62 044 −437
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 53 481 −553
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 563 116
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 001 877
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 589 77
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 454 856
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 454 856
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 170 0
10 Egyéb kötelezettségek 204 079 −2 301
11 Átértékelési számlák 316 657 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 073 026 68 736
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok