Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. rugpjūčio 12 d.

2011 m. rugpjūčio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. rugpjūčio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 177,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 336,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 858,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 53,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 98,3 mlrd. eurų – iki 393,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. rugpjūčio 10 d., baigėsi 172,0 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 157,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 67,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 75,8 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2011 m. rugpjūčio 10 d., baigėsi 74,0 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Ketvirtadienį, 2011 m. rugpjūčio 11 d., buvo atlikta 49,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (apytikriai 6 mėn.) refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 80,2 mlrd. eurų (palyginti su 134,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 22,0 mlrd. eurų – iki 155,7 mlrd. eurų, pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. rugpjūčio 12 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 96,0 mlrd. eurų ir 59,7 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 127,0 mlrd. eurų – iki 286,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 363 250 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 215 946 −585
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 75 909 19
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 140 037 −604
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 772 1 267
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 525 −2 613
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 525 −2 613
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 548 052 42 927
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 157 073 −14 948
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 390 830 57 755
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 6 6
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 143 113
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 52 528 1 668
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 491 930 22 144
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 155 694 22 000
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 336 236 144
8 Valdžios skola eurais 33 944 0
9 Kitas turtas 320 079 3 930
Visas turtas 2 073 026 68 736
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 858 176 613
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 441 489 71 642
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 286 783 126 969
2.2 Indėlių galimybė 80 214 −54 610
2.3 Terminuotieji indėliai 74 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 492 −717
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 886 −2 592
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 62 044 −437
5.1 Valdžiai 53 481 −553
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 563 116
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 001 877
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 589 77
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 454 856
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 454 856
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0
10 Kiti įsipareigojimai 204 079 −2 301
11 Perkainojimo sąskaitos 316 657 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 073 026 68 736
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai