Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.8.2011

16.8.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.8.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 177,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 336,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 858,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 0,6 miljardilla eurolla 53,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 98,3 miljardilla eurolla 393,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.8.2011 erääntyi 172,0 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 157,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 67,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 75,8 miljardin euron operaatio. Keskiviikkona 10.8.2011 erääntyi myös 74,0 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 11.8.2011 suoritettiin 49,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on noin kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 80,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 134,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 22,0 miljardilla eurolla 155,7 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 12.8.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 96,0 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,7 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 127,0 miljardilla eurolla 286,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 363 250 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 215 946 −585
2.1 Saamiset IMF:ltä 75 909 19
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 037 −604
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 772 1 267
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 525 −2 613
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 525 −2 613
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 548 052 42 927
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 157 073 −14 948
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 390 830 57 755
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 6 6
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 143 113
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 52 528 1 668
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 491 930 22 144
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 155 694 22 000
7.2 Muut arvopaperit 336 236 144
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 944 0
9 Muut saamiset 320 079 3 930
Vastaavaa yhteensä 2 073 026 68 736
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 858 176 613
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 441 489 71 642
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 286 783 126 969
2.2 Talletusmahdollisuus 80 214 −54 610
2.3 Määräaikaistalletukset 74 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 492 −717
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 886 −2 592
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 62 044 −437
5.1 Julkisyhteisöt 53 481 −553
5.2 Muut 8 563 116
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 001 877
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 589 77
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 454 856
8.1 Talletukset ja muut velat 11 454 856
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 170 0
10 Muut velat 204 079 −2 301
11 Arvonmuutostilit 316 657 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 073 026 68 736
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle