Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. august 2011

16. august 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

12. augustil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 177,5 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 336,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,6 miljardi euro võrra 858,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 0,6 miljardi euro võrra 53,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 98,3 miljardi euro võrra 393,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. augustil 2011 möödus 172,0 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 157,1 miljardit eurot. Samal päeval möödus 67,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 75,8 miljardit eurot. Kolmapäeval, 10. augustil 2011 möödus ka 74,0 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 11. augustil 2011 teostati 49,8 miljardi euro suurune pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon, mille tähtaeg oli ligikaudu kuus kuud.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 80,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 134,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 22,0 miljardi euro võrra 155,7 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 12. augustil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 96,0 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,7 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 127,0 miljardi euro võrra 286,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 363 250 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 215 946 −585
2.1 Nõuded RVFle 75 909 19
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 140 037 −604
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 772 1 267
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 525 −2 613
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 525 −2 613
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 548 052 42 927
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 157 073 −14 948
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 390 830 57 755
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 6 6
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 143 113
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 52 528 1 668
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 491 930 22 144
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 155 694 22 000
7.2 Muud väärtpaberid 336 236 144
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 944 0
9 Muud varad 320 079 3 930
Varad kokku 2 073 026 68 736
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 858 176 613
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 441 489 71 642
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 286 783 126 969
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 80 214 −54 610
2.3 Tähtajalised hoiused 74 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 492 −717
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 886 −2 592
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 62 044 −437
5.1 Valitsussektor 53 481 −553
5.2 Muud kohustused 8 563 116
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 001 877
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 589 77
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 454 856
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 454 856
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0
10 Muud kohustused 204 079 −2 301
11 Ümberhindluskontod 316 657 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 073 026 68 736
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid