Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 august 2011

16 august 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 12 august 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,3 miliarde EUR, până la 177,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 336,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 0,6 miliarde EUR, până la 858,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au redus cu 0,6 miliarde EUR, până la 53,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 98,3 miliarde EUR, până la 393,3 miliarde EUR. Miercuri, 10 august 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 172,0 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 157,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 67,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 75,8 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 10 august 2011, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 74,0 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite de aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. Joi, 11 august 2011, a fost decontată o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 49,8 miliarde EUR, cu scadenţa la aproximativ şase luni.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) a fost de 80,2 miliarde EUR (faţă de 134,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 22,0 miliarde EUR, până la 155,7 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 12 august 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 96,0 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 59,7 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o majorare de 127,0 miliarde EUR, până la 286,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 363 250 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 215 946 −585
2.1 Creanţe asupra FMI 75 909 19
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 140 037 −604
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 772 1 267
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 525 −2 613
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 525 −2 613
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 548 052 42 927
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 157 073 −14 948
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 390 830 57 755
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 6 6
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 143 113
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 52 528 1 668
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 491 930 22 144
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 155 694 22 000
7.2 Alte titluri 336 236 144
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 944 0
9 Alte active 320 079 3 930
Total active 2 073 026 68 736
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 858 176 613
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 441 489 71 642
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 286 783 126 969
2.2 Facilitatea de depozit 80 214 −54 610
2.3 Depozite pe termen fix 74 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 492 −717
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 886 −2 592
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 62 044 −437
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 53 481 −553
5.2 Alte angajamente 8 563 116
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 001 877
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 589 77
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 454 856
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 454 856
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0
10 Alte pasive 204 079 −2 301
11 Conturi de reevaluare 316 657 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 073 026 68 736
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media