Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. március 6.

2009. március 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. március 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 37 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, valamint egy másik központi bank aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 2,2 milliárd euróval 277,5 milliárd euróra emelkedett. 2009. március 5-én, csütörtökön lejárt egy 75,1 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós művelet futamideje, és újabb művelet elszámolására került sor 76,5 milliárd dollár értékben, hétnapos futamidővel. Az eurorendszernek ez az USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2009. március 4-én, szerdán lejárt egy 35,4 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswapművelet, és újabb műveletet számoltak el 35,1milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. Az eurorendszer e művelete az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott, és nem befolyásolta az eurorendszer nettó devizapozícióját.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,9 milliárd euróval 286,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,9 milliárd euróval nőtt, 746 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,7 milliárd euróval csökkent, 122,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 24,6 milliárd euróval csökkent, 560,7 milliárd euróra. Ezenkívül csökkent az eszközoldali 5. tétel is, mivel az eurorendszer öt partnerének 2008 folyamán való nem teljesítéséből eredő 10,2 milliárd euro értékű összesített nominális követelést más tételbe sorolták át, mégpedig a Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére eszközoldali 5. tételből az eszközoldal Egyéb eszközök elnevezésű 9. tételébe. További információk erről a 2009. március 5-i sajtóközleményben találhatók. 2009. március 4-én, szerdán lejárt egy 237,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 244,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro összegű volt (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 135,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 104,9 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,2 milliárd euróval 179,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 217 743 −37
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 156 800 1 116
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 119 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 681 1 116
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 135 981 1 327
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 000 −591
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 000 −591
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 696 826 −4 051
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 244 147 5 724
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 452 198 −9 597
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 478 −174
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 −4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 29 134 1 637
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 286 182 927
8 Euróban denominált államadósság 37 425 0
9 Egyéb eszközök 259 729 20 223
Eszközök összesen 1 840 819 20 550
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 746 035 3 901
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 315 618 18 450
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 179 448 −12 249
2.2 Betéti rendelkezésre állás 135 612 30 701
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 558 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 300 24
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 130 426 −6 479
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 122 236 −6 675
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 190 196
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 204 741 2 180
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek −249 30
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 057 246
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 057 246
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 180 115 2 194
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 742 4
Források összesen 1 840 819 20 550

Médiakapcsolatok