Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 martie 2009

10 martie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 martie 2009, scăderea de 37 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 2,2 miliarde EUR, până la 277,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 5 martie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 75,1 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 76,5 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune în USD a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 4 martie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 35,4 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 35,1 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,9 miliarde EUR, până la 286,2 de miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 3,9 miliarde EUR, până la 746 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 6,7 miliarde EUR, până la 122,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 24,6 miliarde EUR, până la 560,7 miliarde EUR. De asemenea, poziţia 5 din active a consemnat o reducere ca urmare a reclasificării sumei de 10,2 miliarde EUR – corespunzătoare valorii nominale totale a creanţelor Eurosistemului asupra a cinci contrapartide care nu şi-au executat obligaţiile în anul 2008 – de la credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară (poziţia 5 din active) la alte active (poziţia 9 din active). Pentru mai multe detalii, a se vedea comunicatul de presă din data de 5 martie 2009. Miercuri, 4 martie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 237,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 244,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 135,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 104,9 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 12,2 miliarde EUR, până la 179,4 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 217 743 −37
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 156 800 1 116
2.1 Creanţe asupra FMI 13 119 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 681 1 116
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 135 981 1 327
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 000 −591
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 000 −591
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 696 826 −4 051
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 244 147 5 724
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 452 198 −9 597
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 478 −174
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 −4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 29 134 1 637
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 286 182 927
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 425 0
9 Alte active 259 729 20 223
Total active 1 840 819 20 550
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 746 035 3 901
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 315 618 18 450
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 179 448 −12 249
2.2 Facilitatea de depozit 135 612 30 701
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 558 −3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 300 24
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 130 426 −6 479
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 122 236 −6 675
5.2 Alte angajamente 8 190 196
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 204 741 2 180
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro −249 30
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 057 246
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 057 246
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 180 115 2 194
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 742 4
Total pasive 1 840 819 20 550

Contacte media