Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. kovo 6 d.

2009 m. kovo 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. kovo 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 37 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 277,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2009 m. kovo 5 d., baigėsi 75,1 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 76,5 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Šį sandorį JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2009 m. kovo 4 d., baigėsi 35,4 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 35,1 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 286,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 746 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 122,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,6 mlrd. eurų – iki 560,7 mlrd. eurų. Be to, 5 straipsnis turto dalyje sumažėjo perkėlus 10,2 mlrd. eurų iš straipsnio Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais (5 straipsnis turto dalyje) į straipsnį Kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje). Ši suma lygi bendrai nominaliajai Eurosistemos pretenzijų penkioms sandorio šalims, 2008 m. neįvykdžiusioms įsipareigojimų, vertei. Daugiau informacijos apie tai žr. 2009 m. kovo 5 d. pranešime spaudai. Trečiadienį, 2009 m. kovo 4 d., baigėsi 237,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 244,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 135,6 mlrd. eurų (palyginti su 104,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 179,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 217 743 −37
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 156 800 1 116
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 119 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 681 1 116
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 135 981 1 327
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 000 −591
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 000 −591
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 696 826 −4 051
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 244 147 5 724
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 452 198 −9 597
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 478 −174
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 134 1 637
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 286 182 927
8 Valdžios skola eurais 37 425 0
9 Kitas turtas 259 729 20 223
Visas turtas 1 840 819 20 550
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 746 035 3 901
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 315 618 18 450
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 179 448 −12 249
2.2 Indėlių galimybė 135 612 30 701
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 558 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 300 24
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 130 426 −6 479
5.1 Valdžiai 122 236 −6 675
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 190 196
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 204 741 2 180
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta −249 30
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 057 246
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 057 246
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 180 115 2 194
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 742 4
Visi įsipareigojimai 1 840 819 20 550

Kontaktai žiniasklaidai