Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.3.2009

10.3.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.3.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 37 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 277,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 5.3.2009 erääntyi 75,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 76,5 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama Yhdysvaltain dollarin määräinen operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 4.3.2009 erääntyi 35,4 miljardin Sveitsin frangin EUR/CHF-valuuttaswap-operaatio ja suoritettiin uusi, 35,1 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,9 miljardilla eurolla 286,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,9 miljardilla eurolla 746 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,7 miljardilla eurolla 122,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 24,6 miljardilla eurolla 560,7 miljardiin euroon. Vastaavien erä 5 ( Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille) pieneni lisäksi uudelleenluokituksen vuoksi. Eurojärjestelmän saamiset viideltä vuonna 2008 maksukyvyttömäksi joutuneelta vastapuolelta (nimellisarvoltaan yhteensä 10,2 miljardia euroa) siirrettiin erään Muut saamiset (vastaavien erä 9). Lisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla 5.3.2009 julkaistusta englanninkielisestä lehdistötiedotteesta. Keskiviikkona 4.3.2009 erääntyi 237,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 244,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 135,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 104,9 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 12,2 miljardilla eurolla 179,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 217 743 −37
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 156 800 1 116
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 119 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 681 1 116
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 135 981 1 327
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 000 −591
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 000 −591
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 696 826 −4 051
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 244 147 5 724
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 452 198 −9 597
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 478 −174
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 −4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 134 1 637
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 286 182 927
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 425 0
9 Muut saamiset 259 729 20 223
Vastaavaa yhteensä 1 840 819 20 550
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 746 035 3 901
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 315 618 18 450
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 179 448 −12 249
2.2 Talletusmahdollisuus 135 612 30 701
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 558 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 300 24
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 130 426 −6 479
5.1 Julkisyhteisöt 122 236 −6 675
5.2 Muut 8 190 196
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 204 741 2 180
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle −249 30
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 057 246
8.1 Talletukset ja muut velat 10 057 246
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 180 115 2 194
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 742 4
Vastattavaa yhteensä 1 840 819 20 550

Yhteyshenkilöt