Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 6ης Μαρτίου 2009

10 Μαρτίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 6 Μαρτίου 2009, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 37 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας χρυσού των κεντρικών τραπεζών (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και την αγορά χρυσού από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 2,2 δισεκ. ευρώ στα 277,5 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009 έληξε μια αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 75,1 δισεκ. δολαρίων, ενώ διακανονίστηκε νέα συναλλαγή, ύψους 76,5 δισεκ. δολαρίων, με διάρκεια επτά ημερών. Αυτή η συνναλλαγή σε δολάρια ΗΠΑ διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009 έληξε μια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας, ύψους 35,4 δισεκ. φράγκων, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη, ύψους 35,1 δισεκ. φράγκων, με διάρκεια επτά ημερών. Η πράξη αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας και δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 286,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,9 δισεκ. ευρώ σε 746 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 6,7 δισεκ. ευρώ σε 122,2 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 24,6 δισεκ. ευρώ σε 560,7 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, το στοιχείο 5 του ενεργητικού μειώθηκε μετά την αναταξινόμηση 10,2 δισεκ. ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία των απαιτήσεων του Ευρωσυστήματος έναντι πέντε αντισυμβαλλομένων οι οποίοι δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους το 2008 – από τα δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 5 του ενεργητικού) προς τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού (στοιχείο 9 του ενεργητικού). Για περισσότερα στοιχεία, μπορείτε να ανατρέξετε στο δελτίο Τύπου της 5ης Μαρτίου 2009. Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 237,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 244,1 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,5 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 135,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 104,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 12,2 δισεκ. ευρώ σε 179,4 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 217.743 −37
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 156.800 1.116
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 13.119 0
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 143.681 1.116
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 135.981 1.327
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 21.000 −591
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 21.000 −591
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 696.826 −4.051
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 244.147 5.724
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 452.198 −9.597
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 478 −174
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 −4
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 29.134 1.637
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 286.182 927
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.425 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 259.729 20.223
Σύνολο ενεργητικού 1.840.819 20.550
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 746.035 3.901
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 315.618 18.450
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 179.448 −12.249
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 135.612 30.701
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 558 −3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 300 24
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 130.426 −6.479
5.1 Γενική κυβέρνηση 122.236 −6.675
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.190 196
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 204.741 2.180
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ −249 30
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.057 246
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.057 246
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.446 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 180.115 2.194
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 176.589 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.742 4
Σύνολο παθητικού 1.840.819 20.550

Εκπρόσωποι Τύπου