Menu

Az eurorendszer 2009. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatásaésaz eurorendszer 2009. január 2-i összevont pénzügyi kimutatása

2009. január 7.

Az eurorendszer 2009. január 1-jei összevont nyitó pénzügyi kimutatása

A múlt heti bejelentésnek megfelelően az EKB a mai napon teszi közzé az eurorendszer 2009. január 1-jei állapot szerinti összevont nyitó pénzügyi kimutatását, amely az ezen a napon eurorendszertaggá vált Národná banka Slovenska mérlegadatait is tartalmazza, valamint a 2009. január 2-i állapot szerinti összevont heti pénzügyi kimutatást. A Národná banka Slovenska belépésének következtében a korábban szlovák koronában denominált tételek a „devizában denominált” tételekből az „euróban denominált” tételekbe kerültek. A szlovák rezidensekkel fennálló tranzakciók és számlaegyenlegek az „euroövezeten kívüli” mérlegtételekből az „euroövezetbeli” tételekbe kerültek átvezetésre. Ezen kívül a 2008. december 31-i összevont, heti pénzügyi kimutatásban szereplőhöz képest növekedett a saját tőke (forrásoldal, 12. tétel) állománya, ami a Národná banka Slovenska eurorendszerhez való csatlakozását tükrözi.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 218 421
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 161 454
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 212
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 148 242
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 234 051
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 653
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 653
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 860 611
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 239 565
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 616 922
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 057
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 66
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 58 119
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 282 196
8 Euróban denominált államadósság 37 469
9 Egyéb eszközök 225 865
Eszközök összesen 2 097 839
Források (millió EUR) Egyenleg
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 766 231
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 506 576
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 293 622
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 203 601
  2.3 Lekötött betétek 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 9 240
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 113
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 340
4 Kibocsátott adósságpapírok 1 003
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 91 371
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 83 270
  5.2 Egyéb kötelezettségek 8 102
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 293 654
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 800
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 514
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 514
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446
10 Egyéb kötelezettségek 168 317
11 Átértékelési számlák 176 589
12 Saját tőke 71 998
Források összesen 2 097 839

Az eurorendszer 2009. január 2-i összevont nyitó pénzügyi kimutatása (az eurorendszer 2009. január 1-jei nyitó pénzügyi kimutatásával összehasonlítva)

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

2009. január 2-án, pénteken az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 6 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-étől hatályos központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint a likviditásbővítő műveletek következtében 7,1 milliárd euróval csökkent, 366,7 milliárd euróra. 2009. január 2-án, pénteken lejárt 20 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és újabb 10,8 milliárd dolláros, 84 napos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyanezen a napon 0,1 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswapügyletet számoltak el 84 napos lejárattal, amelynek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,5 milliárd euróval emelkedett, 282,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval 763,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 2,1 milliárd euróval nőtt, 85,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 81,2 milliárd euróval csökkent, 565,5 milliárd euróra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,9 milliárd euro értékben került sor (szemben a január 1-jei 4,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 281,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben a január 1-jei 203,6 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 80,3 milliárd euróval csökkent, 213,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 218 415 −6
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 162 054 600
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 212 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 148 842 600
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 225 808 −8 243
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 707 54
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 707 54
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 857 510 −3 100
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 239 592 27
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 616 924 2
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 942 −3 114
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 52 −14
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 58 084 −35
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 282 693 497
8 Euróban denominált államadósság 37 469 0
9 Egyéb eszközök 227 138 1 273
Eszközök összesen 2 088 878 −8 961
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 763 682 −2 549
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 504 306 −2 270
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 213 283 −80 340
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 281 670 78 069
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 9 240 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 114 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 340 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 1 003 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 93 805 2 433
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 85 350 2 080
  5.2 Egyéb kötelezettségek 8 455 353
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 286 768 −6 887
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 463 −1 337
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 283 769
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 283 769
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 169 155 839
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 72 039 40
Források összesen 2 088 878 −8 961

Médiakapcsolatok