Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2009 sekä eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.1.2009

7.1.2009

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase 1.1.2009

Kuten viime viikolla ilmoitettiin, EKP julkaisee konsolidoidun viikkotaseen 2.1.2009 yhteydessä eurojärjestelmän konsolidoidun avaustaseen 1.1.2009, jossa ovat mukana Slovakian keskuspankin taseluvut. Slovakian keskuspankista tuli osa eurojärjestelmää 1.1.2009. Slovakian keskuspankin liityttyä eurojärjestelmään aiemmat Slovakian korunan määräiset erät on siirretty ”valuuttamääräisistä” eristä ”euromääräisiin” eriin. Slovakiassa sijaitseviin osapuoliin kohdistuvat liiketoimet ja tilien saldot on siirretty ”euroalueen ulkopuolisista” eristä ”euroalueen” eriin. Lisäksi erä Pääoma ja rahastot (vastattavien erä 12) on nyt suurempi kuin konsolidoidussa viikkotaseessa 31.12.2008 Slovakian keskuspankin tultua osaksi eurojärjestelmää.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 218 421
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 161 454
  2.1 Saamiset IMF:ltä 13 212
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 148 242
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 234 051
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 653
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 653
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 860 611
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 239 565
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 616 922
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 4 057
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 66
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 58 119
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 282 196
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 469
9 Muut saamiset 225 865
Vastaavaa yhteensä 2 097 839
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 766 231
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 506 576
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 293 622
  2.2 Talletusmahdollisuus 203 601
  2.3 Määräaikaistalletukset 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 9 240
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 113
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 340
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 1 003
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 91 371
  5.1 Julkisyhteisöt 83 270
  5.2 Muut 8 102
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 293 654
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 800
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 514
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 514
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446
10 Muut velat 168 317
11 Arvonmuutostilit 176 589
12 Pääoma ja rahastot 71 998
Vastattavaa yhteensä 2 097 839

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.1.2009 (vertailua eurojärjestelmän avaustaseeseen 1.1.2009)

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.1.2009 kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 6 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 7,1 miljardilla eurolla 366,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Perjantaina 2.1.2009 erääntyi 20 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 10,8 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 84 päivää. Samana päivänä suoritettiin 0,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä. Sen maturiteetti on 84 päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,5 miljardilla eurolla 282,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,5 miljardilla eurolla 763,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,1 miljardilla eurolla 85,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 81,2 miljardilla eurolla 565,5 miljardiin euroon.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (4,1 miljardia euroa 1.1.2009), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 281,7 miljardia euroa (203,6 miljardia euroa 1.1.2009).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 80,3 miljardilla eurolla 213,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 218 415 −6
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 162 054 600
  2.1 Saamiset IMF:ltä 13 212 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 148 842 600
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 225 808 −8 243
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 707 54
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 707 54
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 857 510 −3 100
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 239 592 27
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 616 924 2
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 942 −3 114
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 52 −14
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 58 084 −35
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 282 693 497
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 469 0
9 Muut saamiset 227 138 1 273
Vastaavaa yhteensä 2 088 878 −8 961
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 763 682 −2 549
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 504 306 −2 270
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 213 283 −80 340
  2.2 Talletusmahdollisuus 281 670 78 069
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 9 240 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 114 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 340 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 1 003 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 93 805 2 433
  5.1 Julkisyhteisöt 85 350 2 080
  5.2 Muut 8 455 353
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 286 768 −6 887
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 463 −1 337
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 283 769
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 283 769
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 169 155 839
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 72 039 40
Vastattavaa yhteensä 2 088 878 −8 961

Yhteyshenkilöt