Menu

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2009 şi Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 ianuarie 2009

7 ianuarie 2009

Situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2009

După cum a anunţat în săptămâna anterioară, BCE publică situaţia financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2009, inclusiv datele din bilanţul contabil al Národná banka Slovenska, care s-a alăturat Eurosistemului la aceeaşi dată, precum şi situaţia financiară săptămânală consolidată la 2 ianuarie 2009. Ca urmare a aderării Národná banka Slovenska la Eurosistem, poziţiile exprimate anterior în coroană slovacă au fost transferate de la poziţiile exprimate „în valută” la cele exprimate „în euro”. Operaţiunile şi soldurile conturilor deţinute de rezidenţii din Slovacia au fost transferate de la poziţiile bilanţiere aferente „nerezidenţilor zonei euro” la cele aferente „rezidenţilor zonei euro”. Totodată, poziţia capital şi rezerve (poziţia 12 din pasive) s-a majorat faţă de situaţia financiară săptămânală consolidată la 31 decembrie 2008 datorită aderării Národná banka Slovenska la Eurosistem.

Active (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 218 421
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 161 454
  2.1 Creanţe asupra FMI 13 212
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 148 242
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 234 051
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 653
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 653
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 860 611
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 239 565
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 616 922
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 057
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 66
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 58 119
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 282 196
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 469
9 Alte active 225 865
Total active 2 097 839
Pasive (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 766 231
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 506 576
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 293 622
  2.2 Facilitatea de depozit 203 601
  2.3 Depozite pe termen fix 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 9 240
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 113
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 340
4 Certificate de debit emise 1 003
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 91 371
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 83 270
  5.2 Alte angajamente 8 102
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 293 654
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 800
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 514
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 514
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446
10 Alte pasive 168 317
11 Conturi de reevaluare 176 589
12 Capital şi rezerve 71 998
Total pasive 2 097 839

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 ianuarie 2009 (comparativ cu situaţia financiară de deschidere la nivelul Eurosistemului la 1 ianuarie 2009)

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

Vineri, 2 ianuarie 2009, scăderea de 6 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 7,1 miliarde EUR, până la 366,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate. Vineri, 2 ianuarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 20 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 10,8 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,1 miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Această operaţiune de swap valutar nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,5 miliarde EUR, până la 282,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 2,5 miliarde EUR, până la 763,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 2,1 miliarde EUR, până la 85,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 81,2 miliarde EUR, până la 565,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,9 miliarde EUR (faţă de 4,1 miliarde EUR la 1 ianuarie 2009), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 281,7 miliarde EUR (faţă de 203,6 miliarde EUR la 1 ianuarie 2009).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 80,3 miliarde EUR, până la 213,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 218 415 −6
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 162 054 600
  2.1 Creanţe asupra FMI 13 212 0
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 148 842 600
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 225 808 −8 243
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 707 54
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 707 54
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 857 510 −3 100
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 239 592 27
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 616 924 2
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 942 −3 114
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 52 −14
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 58 084 −35
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 282 693 497
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 469 0
9 Alte active 227 138 1 273
Total active 2 088 878 −8 961
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 763 682 −2 549
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 504 306 −2 270
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 213 283 −80 340
  2.2 Facilitatea de depozit 281 670 78 069
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 9 240 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 114 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 340 0
4 Certificate de debit emise 1 003 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 93 805 2 433
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 85 350 2 080
  5.2 Alte angajamente 8 455 353
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 286 768 −6 887
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 463 −1 337
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 283 769
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 283 769
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 169 155 839
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 72 039 40
Total pasive 2 088 878 −8 961

Contacte media