Menu

Aasta esimene eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2009 jaEurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. jaanuar 2009

7. jaanuar 2009

Aasta esimene eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2009

Nagu eelmisel nädalal teatati, avaldab EKP eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande seisuga 2. jaanuar 2009 koos 2009. aasta esimese konsolideeritud finantsaruandega seisuga 1. jaanuar, mis hõlmab samal päeval eurosüsteemiga liitunud Slovakkia keskpanga ( Národná banka Slovenska) bilansiandmeid. Pärast Slovakkia keskpanga liitumist eurosüsteemiga on varem Slovakkia kroonides nomineeritud kirjed kantud kirjest „nomineeritud välisvääringus” üle kirjesse „nomineeritud eurodes”. Slovakkia residentide tehingud ja kontode jäägid on kantud „euroalavälistest” bilansikirjetest üle „euroala” kirjetesse. Lisaks on „kapitali ja reservide” kirje (kohustuste kirje 12) suurenenud võrreldes konsolideeritud finantsaruandega seisuga 31. detsember 2008, mis kajastab Slovakkia keskpanga liitumist eurosüsteemiga.

Varad (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 218 421
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 161 454
  2.1 Nõuded RVFle 13 212
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 148 242
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 234 051
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 653
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 653
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 860 611
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 239 565
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 616 922
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 4 057
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 66
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 58 119
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 282 196
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 469
9 Muud varad 225 865
Varad kokku 2 097 839
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 766 231
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 506 576
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 293 622
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 203 601
  2.3 Tähtajalised hoiused 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 9 240
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 113
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 340
4 Emiteeritud võlakirjad 1 003
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 91 371
  5.1 Valitsussektor 83 270
  5.2 Muud kohustused 8 102
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 293 654
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 800
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 514
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 514
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 5 446
10 Muud kohustused 168 317
11 Ümberhindluskontod 176 589
12 Kapital ja reservid 71 998
Kohustused kokku 2 097 839

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. jaanuar 2009 (võrreldes eurosüsteemi 2009. aasta esimese finantsaruandega seisuga 1. jaanuar 2009)

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

Reedel, 2. jaanuaril 2009 vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 6 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 7,1 miljardi euro võrra 366,7 miljardi euroni. Reedel, 2. jaanuaril 2009 möödus 20 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 10,8 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 84 päeva. Samal päeval teostati 0,1 miljardi USA dollari suurune euro ja USA dollari vaheline valuutavahetusoperatsioon tähtajaga 84 päeva. See operatsioon ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,5 miljardi euro võrra 282,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,5 miljardi euro võrra 763,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 2,1 miljardi euro võrra 85,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 81,2 miljardi euro võrra 565,5 miljardi euroni.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 4,1 miljardi euroga 1. jaanuaril) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 281,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 203,6 miljardi euroga 1. jaanauril).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 80,3 miljardi euro võrra 213,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 218 415 −6
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 162 054 600
  2.1 Nõuded RVFle 13 212 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 148 842 600
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 225 808 −8 243
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 707 54
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 707 54
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 857 510 −3 100
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 239 592 27
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 616 924 2
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 942 −3 114
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 52 −14
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 58 084 −35
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 282 693 497
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 469 0
9 Muud varad 227 138 1 273
Varad kokku 2 088 878 −8 961
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 763 682 −2 549
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 504 306 −2 270
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 213 283 −80 340
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 281 670 78 069
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 9 240 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 114 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 340 0
4 Emiteeritud võlakirjad 1 003 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 93 805 2 433
  5.1 Valitsussektor 85 350 2 080
  5.2 Muud kohustused 8 455 353
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 286 768 −6 887
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 463 −1 337
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 283 769
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 283 769
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 5 446 0
10 Muud kohustused 169 155 839
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 72 039 40
Kohustused kokku 2 088 878 −8 961

Kontaktandmed