Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. május 2.

2008. május 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. május 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 153,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,7 milliárd euróval emelkedett, 110 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 7,4 milliárd euróval nőtt, 671,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 25,6 milliárd euróval csökkent, 57,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 2,7 milliárd euróval csökkent, 464,8 milliárd euróra. 2008. április 30-án, szerdán lejárt egy 173 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 170 milliárd euro értékben. 2008. május 2-án, pénteken lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevétele gyakorlatilag nem változott, 0,1 milliárd euro maradt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,2 milliárd euróval nőtt, 209,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 643 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 137 964 −696
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 8 733 −21
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 129 231 −675
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 571 −571
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 255 365
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 255 365
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 465 039 −2 981
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 170 000 −3 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 295 007 6
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 27 26
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 5 −13
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 022 −2 810
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 110 015 665
8 Euróban denominált államadósság 38 009 −583
9 Egyéb eszközök 351 256 526
Eszközök összesen 1 399 774 −6 085
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 671 693 7 433
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 209 303 11 939
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 209 077 12 202
2.2 Betéti rendelkezésre állás 73 −67
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 153 −196
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 176 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 65 129 −25 265
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 57 564 −25 575
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 565 310
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 57 862 −210
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 664 776
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 454 −1 894
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 454 −1 894
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 143 293 1 143
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 821 1
Források összesen 1 399 774 −6 085