Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. gegužės 2 d.

2008 m. gegužės 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. gegužės 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 153,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 110 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,4 mlrd. eurų – iki 671,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,6 mlrd. eurų – iki 57,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 464,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. balandžio 30 d., baigėsi 173 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 170 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2008 m. gegužės 2 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 0,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 209,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 643 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 137 964 −696
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 8 733 −21
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 129 231 −675
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 571 −571
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 255 365
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 255 365
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 465 039 −2 981
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 170 000 −3 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 295 007 6
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 27 26
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 −13
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 022 −2 810
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 110 015 665
8 Valdžios skola eurais 38 009 −583
9 Kitas turtas 351 256 526
Visas turtas 1 399 774 −6 085
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 671 693 7 433
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 209 303 11 939
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 209 077 12 202
2.2 Indėlių galimybė 73 −67
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 153 −196
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 176 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 65 129 −25 265
5.1 Valdžiai 57 564 −25 575
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 565 310
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 57 862 −210
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 664 776
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 454 −1 894
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 454 −1 894
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 143 293 1 143
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 821 1
Visi įsipareigojimai 1 399 774 −6 085