Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. mai 2008

6. mai 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

2. mail 2008 lõppenud nädalal püsisid kulla ja kullaga seotud nõuded (varade kirje 1) muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 153,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,7 miljardi euro võrra 110 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 7,4 miljardi euro võrra 671,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 25,6 miljardi euro võrra 57,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,7 miljardi euro võrra 464,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. aprillil 2008 möödus 173 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 170 miljardit eurot. Reedel, 2. mail 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati ligikaudu 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab samuti eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,2 miljardi euro võrra 209,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 643 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 137 964 −696
2.1 Nõuded RVFle 8 733 −21
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 129 231 −675
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 39 571 −571
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 255 365
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 255 365
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 465 039 −2 981
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 170 000 −3 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 295 007 6
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 27 26
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 5 −13
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 022 −2 810
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 110 015 665
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 009 −583
9 Muud varad 351 256 526
Varad kokku 1 399 774 −6 085
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 671 693 7 433
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 209 303 11 939
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 209 077 12 202
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 73 −67
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 153 −196
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 176 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 129 −25 265
5.1 Valitsussektor 57 564 −25 575
5.2 Muud kohustused 7 565 310
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 57 862 −210
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 664 776
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 454 −1 894
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 454 −1 894
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 143 293 1 143
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 821 1
Kohustused kokku 1 399 774 −6 085