Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.5.2008

6.5.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.5.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 153,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 110 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 7,4 miljardilla eurolla 671,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 25,6 miljardilla eurolla 57,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,7 miljardilla eurolla 464,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.4.2008 erääntyi 173 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 170 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 2.5.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (sekin lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 12,2 miljardilla eurolla 209,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 643 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 137 964 −696
2.1 Saamiset IMF:ltä 8 733 −21
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 129 231 −675
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 571 −571
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 255 365
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 255 365
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 465 039 −2 981
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 170 000 −3 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 295 007 6
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 27 26
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 5 −13
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 022 −2 810
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 110 015 665
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 009 −583
9 Muut saamiset 351 256 526
Vastaavaa yhteensä 1 399 774 −6 085
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 671 693 7 433
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 209 303 11 939
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 209 077 12 202
2.2 Talletusmahdollisuus 73 −67
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 153 −196
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 176 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 65 129 −25 265
5.1 Julkisyhteisöt 57 564 −25 575
5.2 Muut 7 565 310
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 57 862 −210
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 664 776
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 454 −1 894
8.1 Talletukset ja muut velat 17 454 −1 894
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 143 293 1 143
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 821 1
Vastattavaa yhteensä 1 399 774 −6 085