Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. květnu 2008

6. května 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. května 2008 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 153,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 110 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 7,4 mld. EUR na 671,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 25,6 mld. EUR na 57,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 2,7 mld. EUR na 464,8 mld. EUR. Ve středu 30. dubna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 173 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 170 mld. EUR. V pátek 2. května 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), objem uložený prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 0,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,2 mld. EUR na 209,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 643 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 137 964 −696
2.1 Pohledávky za MMF 8 733 −21
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 129 231 −675
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 571 −571
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 255 365
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 255 365
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 465 039 −2 981
5.1 Hlavní refinanční operace 170 000 −3 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 295 007 6
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 27 26
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 5 −13
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 022 −2 810
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 110 015 665
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 009 −583
9 Ostatní aktiva 351 256 526
Aktiva celkem 1 399 774 −6 085
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 671 693 7 433
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 209 303 11 939
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 209 077 12 202
2.2 Vkladová facilita 73 −67
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 153 −196
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 176 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 129 −25 265
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 564 −25 575
5.2 Ostatní závazky 7 565 310
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 57 862 −210
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 664 776
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 454 −1 894
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 454 −1 894
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 143 293 1 143
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 821 1
Pasiva celkem 1 399 774 −6 085