Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 mai 2008

6 mai 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 2 mai 2008, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 153,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 0,7 miliarde EUR, până la 110 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 7,4 miliarde EUR, până la nivelul de 671,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 25,6 miliarde EUR, până la 57,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 2,7 miliarde EUR, până la 464,8 miliarde EUR. Miercuri, 30 aprilie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 173 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 170 miliarde EUR a fost decontată. Vineri, 2 mai 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a menţinut practic nemodificat la valoarea de 0,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 12,2 miliarde EUR, până la 209,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 643 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 137 964 −696
2.1 Creanţe asupra FMI 8 733 −21
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 129 231 −675
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 571 −571
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 255 365
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 255 365
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 465 039 −2 981
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 170 000 −3 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 295 007 6
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 27 26
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 5 −13
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 022 −2 810
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 110 015 665
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 009 −583
9 Alte active 351 256 526
Total active 1 399 774 −6 085
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 671 693 7 433
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 209 303 11 939
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 209 077 12 202
2.2 Facilitatea de depozit 73 −67
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 153 −196
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 176 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 65 129 −25 265
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 57 564 −25 575
5.2 Alte angajamente 7 565 310
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 57 862 −210
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 664 776
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 454 −1 894
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 454 −1 894
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 143 293 1 143
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 821 1
Total pasive 1 399 774 −6 085