Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. január 25.

2008. január 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. január 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 51 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,8 milliárd euróval csökkent, 151,9 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,4 milliárd  euróval emelkedett, 98,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,7 milliárd euróval csökkent, 649,5  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 25,3 milliárd euróval nőtt, 64,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14,8 milliárd euróval csökkent, 444 milliárd euróra. 2008. január 23-án, szerdán lejárt egy 190,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 175,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,1 milliárd euróval csökkent, 192,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 612 −51
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 031 −932
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 124 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 907 −930
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 36 356 −586
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 194 1 536
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 194 1 536
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 444 491 −14 533
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 175 500 −15 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 487 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 492 491
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 12 −24
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 28 572 −1 722
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 98 057 1 362
8 Euróban denominált államadósság 38 705 0
9 Egyéb eszközök 333 524 1 689
Eszközök összesen 1 337 542 −13 237
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 649 514 −3 731
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 193 199 −37 857
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 192 680 −38 145
2.2 Betéti rendelkezésre állás 501 289
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 18 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 314 −20
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 71 972 24 904
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 075 25 315
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 897 −411
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 51 041 2 420
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 180 −189
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 978 −480
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 978 −480
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 129 663 1 719
11 Átértékelési számlák 147 665 0
12 Saját tőke 69 705 −3
Források összesen 1 337 542 −13 237

Médiakapcsolatok