Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. sausio 25 d.

2008 m. sausio 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. sausio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 51 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 151,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 98,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 649,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,3 mlrd. eurų – iki 64,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,8 mlrd. eurų – iki 444 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. sausio 23 d., baigėsi 190,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 175,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 38,1 mlrd. eurų – iki 192,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 201 612 −51
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 031 −932
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 124 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 907 −930
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 356 −586
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 194 1 536
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 194 1 536
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 444 491 −14 533
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 175 500 −15 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 487 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 492 491
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 −24
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 572 −1 722
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 98 057 1 362
8 Valdžios skola eurais 38 705 0
9 Kitas turtas 333 524 1 689
Visas turtas 1 337 542 −13 237
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 649 514 −3 731
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 193 199 −37 857
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 192 680 −38 145
2.2 Indėlių galimybė 501 289
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 314 −20
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 71 972 24 904
5.1 Valdžiai 64 075 25 315
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 897 −411
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 51 041 2 420
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 180 −189
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 978 −480
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 978 −480
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 311 0
10 Kiti įsipareigojimai 129 663 1 719
11 Perkainojimo sąskaitos 147 665 0
12 Kapitalas ir rezervai 69 705 −3
Visi įsipareigojimai 1 337 542 −13 237