Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.1.2008

29.1.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.1.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 51 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,8 miljardilla eurolla 151,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,4 miljardilla eurolla 98,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 3,7 miljardilla eurolla 649,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 25,3 miljardilla eurolla 64,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14,8 miljardilla eurolla 444 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.1.2008 erääntyi 190,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 175,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 38,1 miljardilla eurolla 192,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 612 −51
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 031 −932
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 124 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 907 −930
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 356 −586
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 194 1 536
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 194 1 536
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 444 491 −14 533
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 175 500 −15 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 487 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 492 491
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 12 −24
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 572 −1 722
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 98 057 1 362
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 705 0
9 Muut saamiset 333 524 1 689
Vastaavaa yhteensä 1 337 542 −13 237
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 649 514 −3 731
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 193 199 −37 857
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 192 680 −38 145
2.2 Talletusmahdollisuus 501 289
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 18 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 314 −20
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 71 972 24 904
5.1 Julkisyhteisöt 64 075 25 315
5.2 Muut 7 897 −411
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 51 041 2 420
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 180 −189
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 978 −480
8.1 Talletukset ja muut velat 17 978 −480
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 129 663 1 719
11 Arvonmuutostilit 147 665 0
12 Pääoma ja rahastot 69 705 −3
Vastattavaa yhteensä 1 337 542 −13 237

Yhteyshenkilöt