Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 ianuarie 2008

29 ianuarie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 ianuarie 2008, scăderea de 51 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la valoarea de 151,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 1,4 miliarde EUR, până la 98,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a diminuat cu 3,7 miliarde EUR, până la nivelul de 649,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 25,3 miliarde EUR, până la 64,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 14,8 miliarde EUR, până la 444 miliarde EUR. Miercuri, 23 ianuarie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 190,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 175,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 0,2 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 38,1 miliarde EUR, până la 192,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 612 −51
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 031 −932
2.1 Creanţe asupra FMI 9 124 −2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 907 −930
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 36 356 −586
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 194 1 536
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 194 1 536
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 444 491 −14 533
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 175 500 −15 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 487 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 492 491
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 12 −24
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 28 572 −1 722
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 98 057 1 362
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 705 0
9 Alte active 333 524 1 689
Total active 1 337 542 −13 237
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 649 514 −3 731
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 193 199 −37 857
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 192 680 −38 145
2.2 Facilitatea de depozit 501 289
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 18 −1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 314 −20
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 71 972 24 904
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 075 25 315
5.2 Alte angajamente 7 897 −411
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 51 041 2 420
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 180 −189
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 978 −480
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 978 −480
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 129 663 1 719
11 Conturi de reevaluare 147 665 0
12 Capital şi rezerve 69 705 −3
Total pasive 1 337 542 −13 237

Contacte media