Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2007. május 25.

2007. május 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. május 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 191 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval nőtt, 146,3 milliárd euróra (lásd „Egyéb közlendők”).

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,1 milliárd  euróval emelkedett, 94,5 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval csökkent, 623,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,9 milliárd euróval nőtt, 60,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 14,6 milliárd euróval emelkedett, 445,6 milliárd euróra. 2007. május 22-én, kedden lejárt egy 281 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 295,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) 0,2 milliárd euro értékben vették igénybe (az előző héttel megközelítőleg azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szintén az előző héttel megközelítőleg azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,4 milliárd euróval csökkent, 187,2 milliárd euróra.

Egyéb közlendők

Az eurorendszer 2007. május 22-én közzétett és a 2007. május 18-i állapotot tükröző összevont heti pénzügyi kimutatásával kapcsolatban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések soron (eszközoldal, 3. tétel) 24 111  millió eurót kellett volna feltüntetni a 24 569 millió euro helyett, továbbá az Egyéb eszközök soron (eszközoldal, 9. tétel) a helyes érték 231 177 millió euro, nem pedig 230 719 millió euro.

A fenti tételeknél tehát a heti változás értéke 895 millió euro, illetve 1362 millió euro volt.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 180 024 −191
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 506 220
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 956 296
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 550 −76
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 006 437
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 941 −157
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 941 −157
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 445 739 14 496
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 295 503 14 503
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 000 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 235 −9
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 135 353
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 505 1 081
8 Euróban denominált államadósság 37 657 0
9 Egyéb eszközök 232 539 1 820
Eszközök összesen 1 187 052 18 059
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 623 383 −682
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 187 400 −2 455
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 187 221 −2 391
2.2 Betéti rendelkezésre állás 178 −60
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 201 62
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 68 777 18 923
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 60 152 18 947
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 625 −24
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 20 135 29
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 155 −4
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 474 685
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 474 685
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 72 098 1 500
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 330 1
Források összesen 1 187 052 18 059

Médiakapcsolatok