Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 25ης Μαΐου 2007

29 Μαΐου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 25 Μαΐου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 191 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε πωλήσεις χρυσού από τρεις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 146,3 δισεκατομμύρια ευρώ (βλέπε «Λοιπά ζητήματα»).

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 94,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 623,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 18,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 60,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 445,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τρίτη 22 Μαΐου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 281 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 295,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου όσο και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ (επίσης περίπου όσο και την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 187,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Λοιπά ζητήματα

Όσον αφορά την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 18ης Μαΐου 2007 (η οποία δημοσιεύθηκε στις 22 Μαΐου 2007), πρέπει να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο των απαιτήσεων σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ (στοιχείο 3 του ενεργητικού) έπρεπε να είναι 24.111 εκατομμύρια ευρώ, αντί για 24.569 εκατομμύρια ευρώ, και ότι το υπόλοιπο των λοιπών στοιχείων ενεργητικού (στοιχείο 9 του ενεργητικού) έπρεπε να είναι 231.177 εκατομμύρια ευρώ, αντί για 230.719 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά συνέπεια, οι καταγραφόμενες εβδομαδιαίες μεταβολές των συγκεκριμένων θέσεων είναι 895 εκατομμύρια ευρώ και 1.362 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 180.024 −191
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 142.506 220
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.956 296
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 132.550 −76
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 25.006 437
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 14.941 −157
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.941 −157
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 445.739 14.496
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 295.503 14.503
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 150.000 1
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 235 −9
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 14.135 353
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 94.505 1.081
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.657 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 232.539 1.820
Σύνολο ενεργητικού 1.187.052 18.059
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 623.383 −682
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 187.400 −2.455
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 187.221 −2.391
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 178 −60
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 −4
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 201 62
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 68.777 18.923
5.1 Γενική κυβέρνηση 60.152 18.947
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.625 −24
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.135 29
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 155 −4
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.474 685
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 15.474 685
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.578 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 72.098 1.500
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 125.521 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.330 1
Σύνολο παθητικού 1.187.052 18.059

Εκπρόσωποι Τύπου