Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 mai 2007

29 mai 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 mai 2007, scăderea de 191 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de trei bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,4 miliarde EUR până la 146,3 miliarde EUR (a se vedea "Alte aspecte”).

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 1,1 miliarde EUR, până la 94,5 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a redus cu 0,7 miliarde EUR, până la nivelul de 623,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 18,9 miliarde EUR, până la 60,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a cunoscut o creştere de 14,6 miliarde EUR, până la 445,6 miliarde EUR. Marţi, 22 mai 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 281 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 295,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (situaţie relativ similară celei înregistrate în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 2,4 miliarde EUR, până la 187,2 miliarde EUR.

Alte aspecte

În ceea ce priveşte situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului, din data de 18 mai 2007 (publicată la 22 mai 2007), trebuie notat faptul că poziţia 3 din active ( Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro) ar fi trebuit să indice un sold de 24 111 milioane EUR, în loc de 24 569 milioane EUR, iar la poziţia 9 din active ( Alte active) ar fi trebuit să se consemneze valoarea de 231 177 milioane EUR, în loc de 230 719 milioane EUR.

Prin urmare, modificările săptămânale efective înregistrate la aceste poziţii sunt de 895 milioane EUR, respectiv 1 362 milioane EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 180 024 −191
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 506 220
2.1 Creanţe asupra FMI 9 956 296
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 550 −76
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 006 437
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 941 −157
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 941 −157
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 445 739 14 496
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 295 503 14 503
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 000 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 235 −9
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 135 353
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 94 505 1 081
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 657 0
9 Alte active 232 539 1 820
Total active 1 187 052 18 059
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 623 383 −682
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 187 400 −2 455
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 187 221 −2 391
2.2 Facilitatea de depozit 178 −60
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 −4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 201 62
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 68 777 18 923
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 60 152 18 947
5.2 Alte angajamente 8 625 −24
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 20 135 29
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 155 −4
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 474 685
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 474 685
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 72 098 1 500
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 330 1
Total pasive 1 187 052 18 059

Contacte media