Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.5.2007

29.5.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.5.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 191 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 146,3 miljardiin euroon (ks. ”Muut seikat”).

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,1 miljardilla eurolla 94,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,7 miljardilla eurolla 623,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 18,9 miljardilla eurolla 60,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 14,6 miljardilla eurolla 445,6 miljardiin euroon. Tiistaina 22.5.2007 erääntyi 281 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 295,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (myös lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 2,4 miljardilla eurolla 187,2 miljardiin euroon.

Muut seikat

Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa 18.5.2007 (julkaistu 22.5.2007) valuuttamääräisiä saamisia euroalueelta (vastaavien erä 3) olisi pitänyt olla 24 111 miljoonaa euroa eikä 24 569 miljoonaa euroa ja muita saamisia (vastaavien erä 9) 231 177 miljoonaa euroa eikä 230 719 miljoonaa euroa.

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna on siten todellisuudessa 895 miljoonaa euroa vastaavien erässä 3 ja 1 362 miljoonaa euroa vastaavien erässä 9.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 180 024 −191
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 506 220
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 956 296
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 550 −76
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 006 437
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 941 −157
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 941 −157
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 445 739 14 496
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 295 503 14 503
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 000 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 235 −9
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 135 353
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 505 1 081
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 657 0
9 Muut saamiset 232 539 1 820
Vastaavaa yhteensä 1 187 052 18 059
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 623 383 −682
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 187 400 −2 455
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 187 221 −2 391
2.2 Talletusmahdollisuus 178 −60
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 201 62
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 68 777 18 923
5.1 Julkisyhteisöt 60 152 18 947
5.2 Muut 8 625 −24
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 20 135 29
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 155 −4
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 474 685
8.1 Talletukset ja muut velat 15 474 685
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 72 098 1 500
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 330 1
Vastattavaa yhteensä 1 187 052 18 059

Yhteyshenkilöt