Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. dubnu 2007

24. dubna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. dubna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 281 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 145,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 90,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 3,6 mld. EUR na 615,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 7 mld. EUR na 55,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 0,9 mld. EUR na 431,4 mld. EUR. Ve středu 18. dubna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 280 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 281,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity (zatímco během předchozího týdne bylo prostřednictvím mezní zápůjční facility poskytnuto 0,7 mld. EUR a pomocí vkladové facility bylo uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,2 mld. EUR na 183,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 180 898 −281
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 140 331 −282
2.1 Pohledávky za MMF 9 769 −3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 562 −279
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 894 1 329
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 350 748
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 350 748
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 431 548 868
5.1 Hlavní refinanční operace 281 502 1 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 001 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 29 −649
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 16 16
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 175 −566
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 90 486 −70
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 283 0
9 Ostatní aktiva 227 280 929
Aktiva celkem 1 164 245 2 675
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 615 817 −3 575
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 183 775 113
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 183 632 154
2.2 Vkladová facilita 37 −16
2.3 Termínované vklady 103 −28
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 133 24
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 64 593 7 029
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 55 612 6 972
5.2 Ostatní závazky 8 981 57
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 525 −378
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 157 −6
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 122 918
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 122 918
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 67 698 −1 343
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 326 −107
Pasiva celkem 1 164 245 2 675