Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. aprill 2007

24. aprill 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

20. aprillil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 281 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,1 miljardi euro võrra 145,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 90,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 3,6 miljardi euro võrra 615,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 7 miljardi euro võrra 55,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 0,9 miljardi euro võrra 431,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. aprillil 2007 möödus 280 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 281,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (eelmisel nädalal kasutati laenamise püsivõimalust 0,7 ja hoiustamise püsivõimalust 0,1 miljardi euro ulatuses).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,2 miljardi euro võrra 183,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 180 898 −281
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 140 331 −282
2.1 Nõuded RVFle 9 769 −3
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 562 −279
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 894 1 329
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 350 748
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 350 748
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 431 548 868
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 281 502 1 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 001 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 29 −649
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 16 16
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 175 −566
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 90 486 −70
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 283 0
9 Muud varad 227 280 929
Varad kokku 1 164 245 2 675
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 615 817 −3 575
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 183 775 113
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 183 632 154
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 37 −16
2.3 Tähtajalised hoiused 103 −28
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 133 24
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 64 593 7 029
5.1 Valitsussektor 55 612 6 972
5.2 Muud kohustused 8 981 57
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 525 −378
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 157 −6
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 122 918
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 122 918
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 67 698 −1 343
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 326 −107
Kohustused kokku 1 164 245 2 675