Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. április 20.

2007. április 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. április 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 281 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd emelkedett, 145,4 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd euróval csökkent, 90,5 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,6 milliárd euróval csökkent, 615,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7 milliárd euróval nőtt, 55,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 0,9 milliárd euróval emelkedett, 431,4 milliárd euróra. 2007. április 18-án, szerdán lejárt egy 280 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet futamideje, és újabb kihelyezésre került sor 281,5 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali, sem a betéti rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5, illetve forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,7 milliárd, illetve 0,1 milliárd euro értékű felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,2 milliárd euróval nőtt, 183,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 180 898 −281
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 331 −282
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 769 −3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 562 −279
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 894 1 329
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 350 748
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 350 748
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 431 548 868
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 281 502 1 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 29 −649
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 16 16
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 175 −566
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 90 486 −70
8 Euróban denominált államadósság 39 283 0
9 Egyéb eszközök 227 280 929
Eszközök összesen 1 164 245 2 675
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 615 817 −3 575
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 183 775 113
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 183 632 154
2.2 Betéti rendelkezésre állás 37 −16
2.3 Lekötött betétek 103 −28
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 133 24
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 64 593 7 029
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 55 612 6 972
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 981 57
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 525 −378
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 157 −6
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 122 918
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 122 918
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 67 698 −1 343
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 326 −107
Források összesen 1 164 245 2 675