Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. április 20.

2007. április 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. április 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 281 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd emelkedett, 145,4 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd euróval csökkent, 90,5 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,6 milliárd euróval csökkent, 615,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7 milliárd euróval nőtt, 55,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 0,9 milliárd euróval emelkedett, 431,4 milliárd euróra. 2007. április 18-án, szerdán lejárt egy 280 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet futamideje, és újabb kihelyezésre került sor 281,5 milliárd euro értékben.

Gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali, sem a betéti rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5, illetve forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételére (szemben az előző heti 0,7 milliárd, illetve 0,1 milliárd euro értékű felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,2 milliárd euróval nőtt, 183,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 180 898 −281
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 331 −282
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 769 −3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 130 562 −279
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 894 1 329
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 350 748
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 350 748
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 431 548 868
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 281 502 1 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 001 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 29 −649
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 16 16
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 175 −566
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 90 486 −70
8 Euróban denominált államadósság 39 283 0
9 Egyéb eszközök 227 280 929
Eszközök összesen 1 164 245 2 675
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 615 817 −3 575
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 183 775 113
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 183 632 154
2.2 Betéti rendelkezésre állás 37 −16
2.3 Lekötött betétek 103 −28
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 133 24
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 64 593 7 029
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 55 612 6 972
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 981 57
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 525 −378
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 157 −6
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 122 918
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 122 918
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 67 698 −1 343
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 326 −107
Források összesen 1 164 245 2 675

Médiakapcsolatok