Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.4.2007

24.4.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.4.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 281 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 145,4 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 90,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 3,6 miljardilla eurolla 615,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7 miljardilla eurolla 55,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 431,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.4.2007 erääntyi 280 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 281,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla määrät olivat 0,7 miljardia euroa ja 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 0,2 miljardilla eurolla 183,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 180 898 −281
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 331 −282
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 769 −3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 130 562 −279
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 894 1 329
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 350 748
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 350 748
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 431 548 868
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 281 502 1 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 001 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 29 −649
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 16 16
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 175 −566
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 90 486 −70
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 283 0
9 Muut saamiset 227 280 929
Vastaavaa yhteensä 1 164 245 2 675
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 615 817 −3 575
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 183 775 113
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 183 632 154
2.2 Talletusmahdollisuus 37 −16
2.3 Määräaikaistalletukset 103 −28
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 133 24
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 64 593 7 029
5.1 Julkisyhteisöt 55 612 6 972
5.2 Muut 8 981 57
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 525 −378
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 157 −6
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 122 918
8.1 Talletukset ja muut velat 14 122 918
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 67 698 −1 343
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 326 −107
Vastattavaa yhteensä 1 164 245 2 675