Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. balandžio 20 d.

2007 m. balandžio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. balandžio 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 281 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 145,4 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 90,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,6 mlrd. eurų – iki 615,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7 mlrd. eurų – iki 55,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 431,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. balandžio 18 d., baigėsi 280 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 281,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su atitinkamai 0,7 mlrd. eurų ir 0,1 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 183,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 180 898 −281
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 331 −282
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 769 −3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 562 −279
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 894 1 329
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 350 748
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 350 748
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 431 548 868
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 281 502 1 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 001 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 29 −649
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 16
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 175 −566
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 90 486 −70
8 Valdžios skola eurais 39 283 0
9 Kitas turtas 227 280 929
Visas turtas 1 164 245 2 675
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 615 817 −3 575
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 183 775 113
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 183 632 154
2.2 Indėlių galimybė 37 −16
2.3 Terminuotieji indėliai 103 −28
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 133 24
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 64 593 7 029
5.1 Valdžiai 55 612 6 972
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 981 57
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 525 −378
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 157 −6
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 122 918
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 122 918
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 67 698 −1 343
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 326 −107
Visi įsipareigojimai 1 164 245 2 675
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai