Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 aprilie 2007

24 aprilie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 aprilie 2007, scăderea de 281 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a majorat cu 0,1 miliarde EUR până la valoarea de 145,4 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au redus cu 0,1 miliarde EUR, până la 90,5 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 3,6 miliarde EUR, până la nivelul de 615,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 7 miliarde EUR, până la 55,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 0,9 miliarde EUR, până la 431,4 miliarde EUR. Miercuri, 18 aprilie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 280 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 281,5 miliarde EUR a fost decontată.

Atât apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active), cât şi apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-au situat la niveluri apropiate de zero (faţă de 0,7 miliarde EUR şi respectiv 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 183,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 180 898 −281
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 331 −282
2.1 Creanţe asupra FMI 9 769 −3
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 130 562 −279
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 894 1 329
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 350 748
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 350 748
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 431 548 868
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 281 502 1 501
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 001 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 29 −649
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 16 16
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 175 −566
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 90 486 −70
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 39 283 0
9 Alte active 227 280 929
Total active 1 164 245 2 675
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 615 817 −3 575
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 183 775 113
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 183 632 154
2.2 Facilitatea de depozit 37 −16
2.3 Depozite pe termen fix 103 −28
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 133 24
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 64 593 7 029
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 55 612 6 972
5.2 Alte angajamente 8 981 57
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 525 −378
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 157 −6
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 122 918
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 122 918
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 67 698 −1 343
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 326 −107
Total pasive 1 164 245 2 675