Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

29. oktober 2020

V sedanjem okolju, v katerem so tveganja jasno usmerjena navzdol, bo Svet ECB natančno spremljal vse nove informacije, vključno z dinamiko pandemije, možnostmi za začetek uporabe cepiva in gibanjem deviznega tečaja. Naslednji krog makroekonomskih projekcij strokovnjakov Eurosistema v decembru bo omogočil novo temeljito oceno gospodarskih obetov in ravnotežja tveganj. Na podlagi posodobljene ocene bo Svet ECB ustrezno prilagodil svoje instrumente v skladu z razvojem dogodkov in zagotovil, da pogoji financiranja ostanejo ugodni, tako da podpirajo gospodarsko okrevanje in zmanjšujejo negativne učinke pandemije na pričakovano gibanje inflacije. To bo omogočilo vzdržno približevanje inflacije ciljni ravni v skladu z zavezanostjo Sveta ECB simetriji.

Medtem je Svet ECB na današnji seji sprejel naslednje sklepe o denarni politiki:

(1) Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita bodo ostale nespremenjene na ravni 0,00%, 0,25% oziroma –0,50%. Svet ECB pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ali nižji ravni tako dolgo, dokler se inflacijski obeti v obdobju projekcij zanesljivo ne približajo ravni, ki je dovolj blizu 2%, vendar pod to mejo, in se takšno približevanje dosledno ne odraža v gibanju osnovne inflacije.

(2) Svet ECB bo nadaljeval nakupe v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP) v skupnem obsegu 1.350 milijard EUR. Ti nakupi prispevajo k sproščanju splošne naravnanosti denarne politike in tako pomagajo izravnavati vpliv pandemije na zniževanje inflacije, ki je predvideno v projekcijah. Nakupi se bodo še naprej izvajali fleksibilno v času, po razredih finančnega premoženja in po jurisdikcijah. To Svetu ECB omogoča, da učinkovito prepreči tveganja za nemoteno transmisijo denarne politike. Svet ECB bo neto nakupe vrednostnih papirjev v okviru programa PEPP izvajal vsaj do konca junija 2021, vsekakor pa tako dolgo, dokler ne oceni, da je kriza zaradi koronavirusa končana. Svet ECB bo glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa PEPP, ponovno investiral vsaj do konca leta 2022. V vsakem primeru se bo postopno zmanjševanje portfelja v okviru tega programa upravljalo tako, da se prepreči poseganje v ustrezno naravnanost denarne politike.

(3) Neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev se bodo nadaljevali na mesečni ravni 20 milijard EUR, poleg tega pa se bodo do konca leta nadaljevali tudi nakupi v okviru začasnega svežnja v višini 120 milijard EUR. Svet ECB še naprej pričakuje, da se bodo mesečni neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev izvajali tako dolgo, kot bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni učinek ključnih obrestnih mer, in da se bodo končali, tik preden začne dvigovati ključne obrestne mere ECB. Svet ECB namerava glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa, še naprej v celoti ponovno investirati, in sicer daljše obdobje po datumu, ko bo začel dvigovati ključne obrestne mere ECB, vsekakor pa tako dolgo, kot bo potrebno, da se vzdržujejo ugodne likvidnostne razmere in zelo spodbujevalno naravnana denarna politika.

(4) Svet ECB bo še naprej zagotavljal obsežno likvidnost tudi z operacijami refinanciranja. Tretja serija ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III) ostaja privlačen vir financiranja za banke, kar podpira bančno kreditiranje podjetij in gospodinjstev.

Predsednica ECB bo razloge za te odločitve predstavila na novinarski konferenci, ki se bo začela danes ob 14.30 po srednjeevropskem času.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije