Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

29. října 2020

V současném prostředí, kdy jsou rizika jednoznačně vychýlena na stranu poklesu inflace, Rada guvernérů důkladně vyhodnotí aktuální informace, včetně vývoje pandemie, výhledu zavedení očkovacích látek a vývoje směnného kurzu. Nové makroekonomické projekce, které odborníci Eurosystému připraví v prosinci, umožní znovu důkladně posoudit hospodářský výhled a rovnováhu rizik. Na základě tohoto aktualizovaného hodnocení nastaví Rada guvernérů podle potřeby své nástroje tak, aby reagovala na vyvíjející se situaci a zajistila, že podmínky financování zůstanou příznivé, aby podporovaly hospodářské oživení a mírnily negativní dopad pandemie na předpokládaný vývoj inflace. Podpoří tak udržitelným způsobem konvergenci inflace směrem k jejímu cíli, a to v souladu s jejím závazkem v oblasti symetrie inflačního cíle.

Rada guvernérů ECB tedy prozatím přijala tato měnová rozhodnutí:

1) Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %. Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné nebo nižší úrovni do doby, než zaznamená, že inflační výhled v jejím horizontu projekcí výrazně konverguje k úrovni dostatečně blízké 2 %, ale pod touto hodnotou, a že se tato konvergence konzistentně promítá do vývoje jádrové inflace.

2) Rada guvernérů bude pokračovat ve svých nákupech v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (angl. pandemic emergency purchase programme – PEPP) s celkovým krytím 1 350 mld. EUR. Tyto nákupy přispívají k uvolnění celkového nastavení měnové politiky a pomohou tak kompenzovat tlumící efekt pandemie na očekávaný trend vývoje inflace. Nákupy budou nadále prováděny pružným způsobem z hlediska času, jednotlivých tříd aktiv i jurisdikcí. To umožní Radě guvernérů účinně tlumit rizika pro hladkou transmisi měnové politiky. Rada guvernérů bude provádět čisté nákupy aktiv v rámci PEPP alespoň do konce června 2021 a v každém případě, dokud neusoudí, že etapa koronavirové krize skončila. Rada guvernérů bude reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci PEPP alespoň do konce roku 2022. Budoucí postupné ukončování portfolia PEPP bude v každém případě řízeno tak, aby nebylo narušeno odpovídající nastavení měnové politiky.

3) Pokračovat budou čisté nákupy v rámci programu nákupu aktiv (angl. asset purchase programme – APP) v měsíčním objemu 20 mld. EUR společně s nákupy v rámci dočasného krytí ve výši dodatečných 120 mld. EUR do konce roku. Rada guvernérů nadále očekává, že měsíční čisté nákupy aktiv v rámci APP budou probíhat tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpořily akomodační dopad sazeb její měnové politiky, a že skončí krátce před tím, než Rada guvernérů zahájí zvyšování základních úrokových sazeb ECB. Rada guvernérů hodlá nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace

4) Rada guvernérů bude také nadále poskytovat dostatek likvidity prostřednictvím svých refinančních operací. Zejména třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (angl. targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) zůstává pro banky zajímavým zdrojem financování, což podporuje úvěrování podniků a domácností bankami.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média