SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

29. oktober 2020

I den nuværende situation med klart nedadrettede risici, vil Styrelsesrådet nøje vurdere nye oplysninger, herunder udviklingen i pandemien, udsigterne til en udrulning af vacciner og udviklingen i valutakursen. Eurosystemets stabs kommende makroøkonomiske fremskrivninger, som bliver offentliggjort i december, giver mulighed for en grundig revurdering af de økonomiske udsigter og risikobalancen. På baggrund af denne opdaterede vurdering vil Styrelsesrådet, i givet fald, justere sine instrumenter med henblik på at reagere på udviklingen og sikre, at finansieringsforholdene forbliver gunstige for at understøtte den økonomiske genopretning og modvirke den negative effekt af pandemien på den ventede inflation. Dette vil fremme en vedvarende udvikling i inflationskonvergensen i retning af målet, i overensstemmelse med forpligtelsen til symmetri.

I mellemtiden har Styrelsesrådet for ECB truffet følgende pengepolitiske beslutninger:

1) Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,50 pct. Styrelsesrådet forventer, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende eller et lavere niveau, indtil Styrelsesrådet har konstateret en robust bevægelse af inflationsudsigterne mod et niveau, der er tilstrækkelig tæt på, men under 2 pct. inden for Styrelsesrådets fremskrivningsperiode, og en sådan konvergens er blevet konsekvent afspejlet i den underliggende inflationsudvikling.

2) Styrelsesrådet fortsætter opkøbene under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP), der har en samlet ramme på 1.350 mia. euro. Disse opkøb bidrager til at lempe pengepolitikken generelt og hjælper derved med til at udligne pandemiens nedadrettede effekt på den ventede inflationsudvikling. Opkøbene vil fortsat blive gennemført på en fleksibel måde over tid, på tværs af aktivklasser og mellem jurisdiktioner. Dette gør det muligt for Styrelsesrådet effektivt at afværge risici i tilknytning til den gnidningsløse transmission af pengepolitikken. Styrelsesrådet vil foretage nettoopkøb under PEPP i hvert fald indtil udgangen af juni 2021 og i alle tilfælde indtil det vurderes, at den kritiske fase af coronakrisen er ovre. Styrelsesrådet vil geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, i hvert fald indtil udgangen af 2022. Under alle omstændigheder vil den fremtidige udfasning af PEPP-porteføljen blive styret, så den ikke indvirker på den passende pengepolitiske linje.

3) Nettoopkøbene under opkøbsprogrammet (APP) vil fortsætte på et månedligt niveau på 20 mia. euro sammen med opkøbene under den midlertidige ramme på yderligere 120 mia. euro indtil årets udgang. Styrelsesrådet forventer stadig, at de månedlige nettoopkøb under APP fortsætter, så længe det er nødvendigt for at styrke den lempende effekt af de pengepolitiske renter, og at de ophører, kort før Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter. Det er Styrelsesrådets hensigt at fortsætte med fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

4) Styrelsesrådet vil også fortsat stille rigelig likviditet til rådighed ved hjælp af markedsoperationerne. Især den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III) er fortsat en attraktiv finansieringskilde for bankerne, idet den understøtter bankernes långivning til virksomheder og husholdninger.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.30 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt