Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2020

9 Αυγούστου 2019

  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των δημοπρασιών για το 2020.
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2020.

Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος περιλαμβάνει μόνο τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΟ) και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών. Δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές ή έκτακτες πράξεις που ενδέχεται να διενεργηθούν το 2020. Το ημερολογιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο προς λήψη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου το 2020, καθώς και το ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών.

Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2020

ΠΤ

Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Έναρξη περιόδου τήρησης

Λήξη περιόδου τήρησης

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση

Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)

1

23 Ιανουαρίου 2020

29 Ιανουαρίου 2020

17 Μαρτίου 2020

Νοέμβριος 2019

Σεπτέμβριος 2019

49

2

12 Μαρτίου 2020

18 Μαρτίου 2020

5 Μαΐου 2020

Ιανουάριος 2020

Δεκέμβριος 2019

49

3

30 Απριλίου 2020

6 Μαΐου 2020

9 Ιουνίου 2020

Μάρτιος 2020

Δεκέμβριος 2019

35

4

4 Ιουνίου 2020

10 Ιουνίου 2020

21 Ιουλίου 2020

Απρίλιος 2020

Μάρτιος 2020

42

5

16 Ιουλίου 2020

22 Ιουλίου 2020

15 Σεπτεμβρίου 2020

Μάιος 2020

Μάρτιος 2020

56

6

10 Σεπτεμβρίου 2020

16 Σεπτεμβρίου 2020

3 Νοεμβρίου 2020

Ιούλιος 2020

Ιούνιος 2020

49

7

29 Οκτωβρίου 2020

4 Νοεμβρίου 2020

15 Δεκεμβρίου 2020

Σεπτέμβριος 2020

Ιούνιος 2020

42

8

10 Δεκεμβρίου 2020

16 Δεκεμβρίου 2020

26 Ιανουαρίου 2021

Οκτώβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020

49

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Eva Taylor (τηλ.: +49 69 1344 7162).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου