Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2020. gada indikatīvo grafiku

2019. gada 9. augustā

  • ECB publicē izsoļu operāciju 2020. gada indikatīvo grafiku.
  • ECB publicē rezervju prasību izpildes periodu 2020. gada indikatīvo grafiku.

Šodien Eiropas Centrālā banka (ECB) publicē Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju 2020. gada indikatīvo grafiku un Eurosistēmas rezervju prasību izpildes periodu 2020. gada indikatīvo grafiku.

Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju indikatīvais grafiks ietver tikai galvenās refinansēšanas operācijas (GRO) un 3 mēnešu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (3 mēnešu ITRO). Tajā nav sniegti dati par papildu vai ad hoc operācijām, kuras varētu tikt veiktas 2020. gadā. Grafikus var lejupielādēt ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas rezervju prasību izpildes periodu indikatīvajā grafikā ņemts vērā Padomes 2020. gada sanāksmju grafiks, kā arī regulāro izsoļu operāciju grafiks.

Rezervju prasību izpildes periodu 2020. gada indikatīvais grafiks

IP

Attiecīgā Padomes sanāksme

Rezervju prasību izpildes perioda sākums

Rezervju prasību izpildes perioda beigas

Rezervju bāzes dati kredītiestādēm, kuras sniedz mēneša pārskatus

Rezervju bāzes dati kredītiestādēm, kuras sniedz ceturkšņa pārskatus

Rezervju prasību izpildes perioda ilgums (dienas)

1

2020. gada 23. janvāris

2020. gada 29. janvāris

2020. gada 17. marts

2019. gada novembris

2019. gada septembris

49

2

2020. gada 12. marts

2020. gada 18. marts

2020. gada 5. maijs

2020. gada janvāris

2019. gada decembris

49

3

2020. gada 30. aprīlis

2020. gada 6. maijs

2020. gada 9. jūnijs

2020. gada marts

2019. gada decembris

35

4

2020. gada 4. jūnijs

2020. gada 10. jūnijs

2020. gada 21. jūlijs

2020. gada aprīlis

2020. gada marts

42

5

2020. gada 16. jūlijs

2020. gada 22. jūlijs

2020. gada 15. septembris

2020. gada maijs

2020. gada marts

56

6

2020. gada 10. septembris

2020. gada 16. septembris

2020. gada 3. novembris

2020. gada jūlijs

2020. gada jūnijs

49

7

2020. gada 29. oktobris

2020. gada 4. novembris

2020. gada 15. decembris

2020. gada septembris

2020. gada jūnijs

42

8

2020. gada 10. decembris

2020. gada 16. decembris

2021. gada 26. janvāris

2020. gada oktobris

2020. gada septembris

49

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Evas Teilores (Eva Taylor; tālr. +49 69 1344 7162).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem