Menu

PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

26 juli 2018

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 0,00%, 0,25% en −0,40%. De Raad van Bestuur verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB ten minste de hele zomer van 2019 op hun huidige niveau zullen blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Met betrekking tot de buitengewone monetairbeleidsmaatregelen zal de Raad van Bestuur doorgaan met de netto-aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (APP) voor het huidige bedrag van €30 miljard per maand tot eind september 2018. Mits de inflatievooruitzichten van de Raad van Bestuur voor de middellange termijn worden bevestigd door binnenkomende gegevens verwacht de Raad van Bestuur dat het maandelijkse bedrag van de netto activa-aankopen na september 2018 zal worden verlaagd naar €15 miljard tot eind december 2018 en dat de netto-aankopen dan zullen worden beëindigd. De Raad van Bestuur is voornemens voor langere tijd na afloop van de netto activa-aankopen de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, te herinvesteren, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Contactpersonen voor de media