SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

26. juli 2018

På mødet i dag besluttede ECB’s styrelsesråd, at renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,40 pct. Styrelsesrådet forventer, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende niveau til mindst hen over sommeren 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

For så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger vil Styrelsesrådet fortsætte med at foretage nettoopkøb inden for opkøbsprogrammet (APP) på det nuværende månedlige niveau på 30 mia. euro indtil udgangen af september 2018. Efter september 2018 forventer Styrelsesrådet, at det månedlige niveau for nettoopkøbene af værdipapirer − under forudsætning af nye data, som bekræfter Styrelsesrådets inflationsudsigter på mellemlangt sigt – vil blive reduceret til 15 mia. euro indtil udgangen af december 2018, hvorefter nettoopkøbene vil ophøre. Det er Styrelsesrådets hensigt at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP i en længere periode efter afslutningen af nettoopkøbene af aktiver, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget gunstig pengepolitik.

Formanden for ECB redegør for disse beslutninger på en pressekonference i dag kl. 14.30 CET.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt