PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

21 april 2016

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,40%.

Wat betreft de buitengewone monetairbeleidsmaatregelen zijn wij begonnen onze maandelijkse aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa te verhogen naar €80 miljard. De nadruk ligt nu op de tenuitvoerlegging van de aanvullende bijzondere maatregelen waartoe op 10 maart 2016 is besloten. Nadere informatie over de tenuitvoerleggingsaspecten van het programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen zal worden verstrekt, na de persconferentie, op de website van de ECB.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Contactpersonen voor de media