Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Danièle Nouyová vymenovaná za predsedníčku rady pre dohľad

16. decembra 2013

Rada EÚ dnes vymenovala Danièle Nouyovú za predsedníčku rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu Európskej centrálnej banky. Vymenovaniu predchádzalo schválenie jej nominácie zo strany Rady guvernérov ECB Európskym parlamentom. Danièle Nouyová donedávna zastávala funkciu generálnej tajomníčky francúzskeho orgánu pre prudenciálny dohľad a riešenie krízových situácií (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). V minulosti pôsobila vo funkcii zástupkyne generálneho tajomníka a neskôr generálnej tajomníčky Bazilejského výboru pre bankový dohľad.

Prezident ECB Mario Draghi v tejto súvislosti uviedol: „V rámci procesu, ktorým ECB vytvára jednotný mechanizmus dohľadu nad bankami v eurozóne, predstavuje vymenovanie predsedníčky rady pre dohľad dôležitý krok. Danièle Nouyová má takmer 40 rokov praxe v oblasti bankového dohľadu. V nadväznosti na jej vymenovanie bude môcť rada pre dohľad začať svoju činnosť a prijať všetky potrebné organizačné opatrenia na prevzatie úloh ECB v oblasti dohľadu 4. novembra 2014.“

Danièle Nouyová bola do funkcie predsedníčky rady pre dohľad vymenovaná na päťročné funkčné obdobie od 1. januára 2014.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 7455.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá