Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB start uitgebreide beoordeling voorafgaand aan toezichtstaak

23 oktober 2013

EMBARGO

Persembargo tot 9.00 uur Midden-Europese tijd op woensdag 23 oktober 2013
  • Grote banken onderworpen aan een risicobeoordeling, activakwaliteitsbeoordeling en stresstest
  • Beoordeling start in november en duurt twaalf maanden
  • Doel is het bevorderen van transparantie, herstel en vertrouwen

De ECB maakt vandaag details bekend over de uitgebreide beoordeling die zal worden uitgevoerd ter voorbereiding op de volledige verantwoordelijkheid voor het toezicht die zij op zich neemt als onderdeel van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme. Tevens wordt de lijst gepubliceerd van de te beoordelen banken. De beoordeling vormt een belangrijke stap op weg naar het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en, meer in het algemeen, naar transparanter balansen van banken en consistenter toezichtspraktijken in Europa.

De beoordeling gaat van start in november 2013 en zal twaalf maanden duren. Zij wordt uitgevoerd in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van de lidstaten die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, en zal worden ondersteund door onafhankelijke derden op alle niveaus bij zowel de ECB als de nationale bevoegde autoriteiten.

De drie hoofddoelstellingen van de beoordeling zijn: transparantie - het verbeteren van de beschikbare informatie over hoe een bank ervoor staat; herstel - het vaststellen en doorvoeren van noodzakelijke corrigerende maatregelen, indien en waar nodig; en het bevorderen van vertrouwen - alle belanghebbenden ervan verzekeren dat banken fundamenteel gezond en betrouwbaar zijn.

De beoordeling zal bestaan uit drie elementen: (1) een toezichtsbeoordeling van risico’s ter kwalitatieve en kwantitatieve analyse van kernrisico’s, waaronder liquiditeits-, schuld- en financieringsrisico’s; (2) een activakwaliteitsbeoordeling ter vergroting van de transparantie van de risicopositie van banken door beoordeling van de kwaliteit van de activa van banken, waaronder de adequaatheid van de waarderingen van activa en onderpand, en de daarmee verband houdende voorzieningen; en (3) een stresstest ter controle van de schokbestendigheid van de balansen van banken in stressscenario’s. Deze drie elementen zijn onderling nauw verbonden. De beoordeling gaat uit van een kapitaalratio van 8% tier 1-gewoon aandelenkapitaal, gebruik makend van de definitie van de Richtlijn kapitaalvereisten IV/Verordening kapitaalvereisten, waaronder overgangsregelingen, voor zowel de activakwaliteitsbeoordeling als het basisstresstestscenario. Nadere gegevens over de stresstest worden in een later stadium bekendgemaakt, in coördinatie met de Europese Bankautoriteit.

De uitgebreide beoordeling wordt afgesloten met de geaggregeerde openbaarmaking van de uitkomsten op land- en bankniveau, vergezeld van eventuele aanbevelingen voor toezichtsmaatregelen. Deze uitgebreide uitkomsten zullen worden gepubliceerd voordat de ECB in november 2014 haar toezichtstaak op zich neemt, en omvatten de bevindingen uit de drie pijlers van de uitgebreide beoordeling.

Volgens Mario Draghi, de President van de ECB, vormt “één uitgebreide beoordeling – die uniform wordt toegepast op alle belangrijke banken, samen goed voor circa 85% van het bankwezen in het eurogebied, een belangrijke stap voorwaarts voor Europa en voor de toekomst van de economie van het eurogebied. Transparantie is het hoofddoel van de beoordeling. We verwachten dat deze beoordeling het vertrouwen van de particuliere sector in de soliditeit van de banken in het eurogebied en in de kwaliteit van hun balansen zal versterken.”

In het aangehechte overzicht van de belangrijkste kenmerken van de uitgebreide beoordeling worden nadere details van de exercitie gegeven.

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met Jill Forde of Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 7455.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media