Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää kattavan arvioinnin ennen valvontatehtävänsä aloittamista

23.10.2013

EMBARGO

Julkaisuvapaa keskiviikkona 23.10.2013 klo 9.00 Keski-Euroopan aikaa
  • Suurille pankeille tehdään riskiarviointi, saamisten laadun arviointi ja stressitesti
  • Arviointi alkaa marraskuussa ja kestää vuoden
  • Tavoitteena on parantaa avoimuutta, korjata tilannetta ja rakentaa luottamusta

EKP julkistaa tänään yksityiskohtaisia tietoja kattavasta arvioinnista, joka suoritetaan ennen kuin pankkivalvonta siirtyy EKP:n vastuulle yhteisen pankkivalvontamekanismin myötä. Myös arvioinnin kohteena olevien pankkien nimet julkistetaan. Arviointi on tärkeä osa yhteisen pankkivalvonnan valmistelutyötä. Sen avulla saadaan parempi kuva pankkien taseista ja pystytään yhdenmukaistamaan valvontakäytäntöjä Euroopassa.

Vuoden kestävä arviointi alkaa marraskuussa 2013, ja se toteutetaan yhteistyössä yhteiseen pankkivalvontamekanismiin osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Mukana on lisäksi riippumattomia ulkopuolisia toimijoita, jotka tukevat EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten arviointityötä eri organisaatiotasoilla.

Tavoitteena on parantaa avoimuutta antamalla selkeämpi kuva pankkien tilasta, korjata tilannetta selvittämällä korjaustoimien tarve ja myös toteuttamalla niitä, sekä rakentaa luottamusta siihen, että pankit ovat perustaltaan hyväkuntoisia ja luotettavia.

Arviointi on kolmiosainen. 1) Pankkien tärkeimmät riskit, mm. likviditeetti- ja rahoitusriskit sekä omavaraisuusasteeseen liittyvät riskit, arvioidaan valvontanäkökulmasta laadullisesti ja määrällisesti. 2) Pankkien saamisten laatu arvioidaan paremman kuvan saamiseksi, ja samalla tarkastellaan omaisuuserien ja vakuuksien arvostuksen sekä riskivarausten asianmukaisuutta. 3) Pankkien taseiden vahvuus häiriötilanteissa testataan stressitestillä. Kaikki kolme arvioinnin osaa tukevat toisiaan. Arvioinnin pohjana niin saamisten laadun arvioinnissa kuin stressitestin perusskenaariossakin on vakavaraisuusdirektiivin ja ‑asetuksen määritelmään (siirtymävaiheen järjestelyt huomioon ottaen) perustuva rajoituksettomille ensisijaisille omille varoille asetettava 8 prosentin vertailuluku (benchmark). Stressitestistä annetaan tarkempia tietoja myöhemmin yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa.

Kattavan arvioinnin päätteeksi julkaistaan maa- ja pankkikohtaiset kokonaistulokset sekä mahdolliset suositukset valvontatoimenpiteiksi. Kokonaistulokset julkaistaan, ennen kuin EKP ryhtyy marraskuussa 2014 suorittamaan valvontatehtäväänsä. Mukana ovat tulokset kaikista kolmesta kattavan arvioinnin osasta.

EKP:n pääjohtajan Mario Draghin mukaan kaikkien merkittävien pankkien arvioiminen yhdenmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti on tärkeä askel Euroopalle. Se on myös tärkeää euroalueen talouden tulevaisuuden kannalta. Valitut pankit kattavat noin 85 % euroalueen pankkijärjestelmästä. Ensisijaisena tavoitteena on parantaa avoimuutta, ja arvioinnin odotetaan vahvistavan yksityisen sektorin luottamusta siihen, että euroalueen pankit ja niiden taseet ovat kunnossa.

Oheisessa esittelyssä kerrotaan tarkemmin kattavan arvioinnin toteutuksesta.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Jill Forde ja Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 7455.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle