Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja izvajati celovito oceno pred prevzemom vloge nadzornika

23. oktober 2013

EMBARGO

Prepoved objave do 9.00 po srednjeevropskem času v sredo, 23. oktobra 2013
  • Velike banke bodo morale prestati oceno tveganj, pregled kakovosti sredstev in obremenitveni test
  • Postopki se začnejo novembra in bodo trajali 12 mesecev
  • Cilj je spodbuditi preglednost, popraviti pomanjkljivosti in graditi zaupanje

ECB danes objavlja podrobnosti o celoviti oceni, ki bo izvedena kot del priprav na prevzem polnih nadzornih pristojnosti v okviru enotnega mehanizma nadzora. Objavljen je tudi seznam bank, ki bodo ocenjene. Ocena je pomemben korak v pripravah na enotni mehanizem nadzora ter širše v smeri večje preglednosti bančnih bilanc stanja in konsistentnosti nadzornih praks v Evropi.

Ocena se bo začela izvajati novembra 2013 in bo zaključena v 12 mesecih. Opravljena bo v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi držav članic, ki so udeležene v enotnem mehanizmu nadzora, ter ob podpori neodvisnih tretjih oseb na vseh ravneh znotraj ECB in pristojnih nacionalnih organov.

Ti postopki imajo tri glavne cilje: preglednost – izboljšati kakovost informacij o stanju bank; popravilo – opredeliti in izvesti potrebne korektivne ukrepe, če oziroma kjer bo to potrebno; graditev zaupanja – vsem deležnikom zagotoviti, da so banke v temelju zdrave in zaupanja vredne.

V oceni so zajeti trije glavni elementi: (i) nadzorna ocena tveganj, da bi se kvantitativno in kvalitativno analizirala ključna tveganja, vključno z likvidnostjo, stopnjo zadolženosti in financiranjem; (ii) pregled kakovosti sredstev, da bi s presojo kakovosti bančnih sredstev postala izpostavljenost banke preglednejša, vključno z ustreznim vrednotenjem sredstev in zavarovanja ter z zadostnimi rezervacijami; (iii) obremenitveni test, da bi se ugotovila odpornost bilance stanja banke v obremenitvenih scenarijih. Ti trije elementi so med seboj tesno povezani. Ocena bo temeljila na kapitalski referenčni vrednosti v višini 8% navadnega lastniškega kapitala 1. reda, kot izhaja iz opredelitve v direktivi o kapitalskih zahtevah IV oziroma uredbi o kapitalskih zahtevah, vključno s prehodno ureditvijo, in sicer pri pregledu kakovosti sredstev ter pri osnovnem obremenitvenem scenariju. Podrobnosti o obremenitvenem testu bodo objavljene v kasnejši fazi v sodelovanju z Evropskim bančnim organom.

Celovita ocena se bo zaključila z agregatnim razkritjem rezultatov na ravni držav in bank, skupaj s priporočili o nadzornih ukrepih. Celoviti rezultati bodo objavljeni, preden bo ECB novembra 2014 prevzela vlogo nadzornika, in bodo vključevali ugotovitve iz vseh treh stebrov celovite ocene.

Predsednik ECB Mario Draghi je dejal: »Enotna celovita ocena, ki se bo uniformno uporabljala v vseh pomembnih bankah, ki predstavljajo približno 85% bančnega sistema v euroobmočju, je pomemben korak naprej za Evropo in za prihodnost gospodarstva euroobmočja. Glavni cilj ocene bo preglednost. Pričakujemo, da bo celovita ocena okrepila zaupanje zasebnega sektorja v zdravje bank euroobmočja ter v kakovost njihovih bilanc stanja.«

Nadaljnje podrobnosti o teh postopkih so v priloženem splošnem pregledu ključnih značilnosti celovite ocene.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Jill Forde ali Uto Harnischfeger, tel. +49 69 1344 7455.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije