Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

4. októbra 2012

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí, ktoré sa konalo v slovinskom sídle Brdo pri Kranju, rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,75 %, 1,50 % a 0,00 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 SEČ.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Press conference

Kontakt pre médiá