Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για τον διορισμό νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

8 Δεκεμβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε γνώμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον διορισμό νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε καμία αντίρρηση όσον αφορά τον προτεινόμενο υποψήφιο, κ. Benoît Cœuré, ο οποίος είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόφαση σχετικά με τον διορισμό θα ληφθεί, έπειτα από ψηφοφορία, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.

Η γνώμη της ΕΚΤ, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου