Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Opinia Rady Prezesów EBC w sprawie mianowania nowego członka Zarządu EBC

8 grudnia 2011

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła opinię w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC.

Rada Prezesów nie miała zastrzeżeń do zgłoszonego kandydata, Benoît Coeurégo, który jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem określonym w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Po wydaniu opinii przez Radę Prezesów EBC i Parlament Europejski, decyzję w sprawie mianowania podejmie Rada Europejska, głosami swoich członków ze strefy euro.

Opinia EBC, która wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest dostępna w serwisie internetowym EBC we wszystkich językach urzędowych UE.

Legal framework

Kontakt z mediami