Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Nástup nového prezidenta Európskej centrálnej banky do funkcie

1. novembra 2011

Mario Draghi, bývalý guvernér Banca d’Italia, dnes nastupuje do funkcie prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB).

Maria Draghiho vymenovala Európska rada dňa 23. júna 2011 na osemročné funkčné obdobie.

Nahrádza tak Jeana-Clauda Tricheta, ktorý bol prezidentom ECB od 1. novembra 2003 do 31. októbra 2011.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá